Élelmezésvezető

Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény - Sátoraljaújhely

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény - Sátoraljaújhely

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, dr. Molnár János u. 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az étkezés ellátására létrehozott szervezeti egység irányítása, a dolgozók munkájának szervezése, felügyelete, ellenőrzése,megszervezése. A beszerzések költséghatékony megtervezése, nyomon követése, a konyhára beérkező nyersanyagok átvétele, készletbe történő felvétele, a kiadott élelmiszerek könyvelése. A mindenkor hatályos élelmiszer biztonsági szabályozások nyomon követése, intézményünkben történő alkalmazása. HACCP rendszer működtetése. Árubeszerzés, anyaggazdálkodás. Étlaptervezés-az egészséges étkeztetéssel kapcsolatos szempontok kiemelt figyelembe vételével. Tűz,- baleset-és munkavédelmi szabályok betartása és betartatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Élelmezésvezető szakképesítés, vagy vendéglátóipari-élelmiszeripari felsőfokú végzettséggel és legalább öt éves- a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásban: ideértve a tápanyagszámítást, étrend-étlaptervezést-való dokumentált jártassággal kell rendelkeznie, vagy vendéglátóipari szakközépiskolai érettségivel, vagy érettségivel és szakács szakképesítéssel kell rendelkeznie,mely esetben legalább tíz éves, a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásban-ideértve a tápanyagszámítást, étrend és étlaptervezést-való dokumentált jártasság szükséges.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Munkaköri egészségügyi alkalmasság

        Bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, dietetikus szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakkmai önéletrajz

        Szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

        Gyakorlati idő igazolás

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

        Alkamazás esetén: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsibizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernai Ferencné nyújt, a 06/47-321-919 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény - Sátoraljaújhely címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, dr. Molnár János u. 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 230-9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény - Sátoraljaújhely címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, dr. Molnár János utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 230-9/2016, valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sátoraljaújehlyi Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hírdető táblája - 2016. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony 3 hónapos próbaidőt tartalmaz

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824311   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.