Karbantartó

Városi Művelődési Központ - Lenti

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Városi Művelődési Központ Lenti

Karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Templom tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ingatlan karbantartói feladatainak ellátása, fűtési és gondnoki feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        .

        szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány(sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek) ,a pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Völgyiné Boa Katalin nyújt, a 92-551-082 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Művelődési Központ - Lenti címére történő megküldésével (8960 Lenti, Templom tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-52 a/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Művelődési Központ - Lenti címére történő megküldésével (8960 Lenti, Templom tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-52 a/2016, valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.

vagy

        Személyesen: Völgyiné Boa Katalin, Zala megye, 8960 Lenti, Templom tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy 2016. október 27. napján 16.00 óráig beérkezzen. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a Városi Művelődési Központ Lenti intézmény vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Városi Művelődési Központ Lenti hirdető tábláján. - 2016. október 12.

        Lenti Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján - 2016. október 12.

        Lenti Város Önkormányzatának honlapja (www.lenti.hu) - 2016. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő mértéke: 3 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765438   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.