Konyhai kisegítő

Vámosújfalu Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vámosújfalu Község Önkormányzat Konyháján

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési, valamint szociális étkeztetési feladatokat ellátó konyhán az élelmezési alapanyagok előkészítése a főzéshez. A szakács irányítása mellett segédkezés az ételek elkészítésében, kiosztásában. Az előkészítő helyiségek, főzőtér, mosogatók, raktárak takarítása. A munkakör fizikai igénybevétellel jár. A munkaköri leírásban foglalt konyhai kisegítő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Büntetlen előélet,

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

        Magasabb iskolai végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jadlóczki Lajos polgármester nyújt, a 06-47/394-042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vámosújfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1185/2016. , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Vámosújfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1185/2016., valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

        Személyesen: Jadlóczki Lajos polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vámosújfalu Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület kinevezés esetén próbaidőt köt ki, továbbá fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vamosujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761630   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.