Szociális munkatárs

Vakok Állami Intézete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vakok Állami Intézete
Szociális és Mentálhigiénés Csoport

szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.07.22 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Hermina út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakosított ellátásban (rehabilitációs intézmény, lakóotthon, ápoló-gondozó ellátás) esetmunka látássérültekkel, az erre a területre vonatkozó jogszabályok ismeretével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás (BA szint),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fogyatékossági területen eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A látássérült személyek rehabilitációjában jártasság. A szociális ellátó rendszer ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, nyitottság, tolerancia, empátia, határozott fellépés, önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt). Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék. Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2065/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2065/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton Adorján Csilla rehabilitációs szakmai vezető részére a titkarsag@vakokintezete.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vakokintezete.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vakokintezete.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772208   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.