Pedagógiai asszisztens

Vácrátót Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vácrátóti Mókus Egységes Óvoda-Bölcsőde

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2163 Vácrátót, Petőfi tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében és szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt kisebb gyerekek gondozási feladatai ellátásban, valamint részt vesz a 3-7 éves korú óvodás gyermekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében. Ellátja az Intézményi adminisztratív feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        Magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, pedagógiai asszisztens/gyógypedagógiai asszisztens,

        pedagógiai asszisztensi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs- együttműködési és empatikus képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pappné Spiegelhalter Julianna nyújt, a 06306813080 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vácrátót Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2163 Vácrátót, Petőfi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 794/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Vácrátót Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2163 Vácrátót, Petőfi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 794/2016., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton Pappné Spiegelhalter Julianna részére a vacratot.ovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Pappné Spiegelhalter Julianna, Pest megye, 2163 Vácrátót, Petőfi tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok érvényességének vizsgálata, az óvodavezető a pályázók meghallgatásáról rendelkezhet; az óvodavezető fenntartja a jogot a pályázati kiírás érvénytelenítésére. A pályázati eredményről az óvodavezető a pályázat beadásának megfelelően tájékoztatja az érintetteket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vácrátót Község Önkormányzatának honlapja - 2016. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vacratot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751400   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.