Könyvtáros

Váci Szakképzési Centrum

A munkavégzés helye
Vác (Járás), Pest megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Váci Szakképzési Centrum

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Váci SZC Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Jávorszky sétány 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskola könyvtárosi feladatok ellátása, beszerzés, leltárba vétel, kiadmányozás a SZIKLA szoftver használatával. Könyv és egyéb dokumentumok kölcsönzése, nyilvántartása. A tanulók tankönyveinek és az ingyen tankönyvre jogosultak tankönyveinek megrendelése, kiadása, az ezzel kapcsolatos valamennyi feladat intézése. Aktív részvétel az iskola életében: iskolai ünnepélyek, szabadidős programok, stb. rendezésében, szervezésében való részvétel. Továbbiak munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy könyvtáros tanári végzettség, esetleg középfokú szakirányú végzettség,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

        Erkölcsi bizonyítvány (csak kinevezés esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2600 Vác, Naszály út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/2017., valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Elektronikus úton Burikné Lózs Edina titkársági asszisztens részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra ezt követően kerül sor. A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 13.

ID: 3242585   Megjelentetés dátuma: 2017.11.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.