Angol-bármely szakos tanár

Váci Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Váci Szakképzési Centrum

Angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.01-2017.07.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Németh László utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv oktatása, felkészítés érettségi és szakmai vizsgákra, valamint versenyekre. Részvétel sz iskola és a tantestület munkájában a Pedagógiai Program éves munkaterv alapján, közreműködés a két tannyelvű képzésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Angol nyelv tanári,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2600 Vác, Németh László utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Angol-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2600 Vác, Naszály út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2016, valamint a munkakör megnevezését: Angol-bármely szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Fábián Gábor Intézményvezető részére a igazgato@boronkay.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz; képzettségeket igazoló dokumentumok; erkölcsi bizonyítvány (csak kinevezés esetén); nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831836   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.