Gépészmérnök-műszaki középiskolai tanár

Váci Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Váci SZC Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Gépészmérnök-műszaki középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben tanuló diákok gépész jellegű szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatása, szakmai vizsgákra történő felkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskolai vagy egyetemi mérnöktanári, műszaki tanári vagy mérnök végzettség,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettségeket igazoló dokumentumok

        Erkölcsi bizonyítvány (csak kinevezés esetén)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Gépészmérnök-műszaki középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2600 Vác, Naszály út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89/2016., valamint a munkakör megnevezését: Gépészmérnök-műszaki középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Kocsi Tamás tagintézmény-vezető részére a cvmadach@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra ezt követően kerül sor. A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.madachiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822377   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.