Testnevelő tanár

Váci Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Váci SZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Testnevelő tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Római Sánc köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelő foglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Testnevelés szakos tanár,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú oktatási intézményben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Római Sánc köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Testnevelő tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2600 Vác, Naszály út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2016, valamint a munkakör megnevezését: Testnevelő tanár.

        Elektronikus úton Énekes Rita tagintézmény-vezető részére a igazgato@petzeltj.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra ezt követően kerül sor. A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petzeltj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772176   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.