Karbantartó, udvari munkás

Váci Alsóvárosi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda Kölcsey Utcai Tagóvodája

Karbantartó, udvari munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda udvarának rendben tartása. Kisebb javítási és karbantartási munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság, együttműködés, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 498/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó, udvari munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 498/2016, valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó, udvari munkás.

        Elektronikus úton Dallosné Garai Anikó részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dallosné Garai Anikó, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó felvételéről a munkáltató dönt. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a pályázók felvételi beszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vác Város honlapja - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761591   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.