Óvodapedagógus

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2167 Vácduka, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves gyermekek nevelése, differenciált fejlesztése a helyi pedagógiai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        1 év alatti szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

Elvárt kompetenciák:

        Kreativitás, jó szervezőkészség, plusz feladatvállalás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyitvány, foglalkozásegészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszenyi-Szabó Marianna nyújt, a 0627/367575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/58/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda címére történő megküldésével (2167 Vácduka, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/58/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Eszenyi-Szabó Marianna részére a ovoda@vacduka.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok folyamatos értékelése, és elemzése után interjú az érintett pályázókkal. Az interjún részt vett pályázók tájékoztatása a megadott elérhetőségen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vácduka Község honlapja - 2016. október 11.

        Vácduka község hirdetőtáblája - 2016. október 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763436   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.