2 fő szakorvos (esetleg szakorvosjelölt)

Uzsoki utcai Kórház - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Uzsoki utcai Kórház - Budapest
Fül-Orr-Gégészeti / Fej-nyak sebészeti osztálya

2 fő szakorvos (esetleg szakorvosjelölt)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fül-Orr-Gégészeti / Fej-nyak sebészeti osztályos orvosi, valamint járóbeteg ellátási feladatok teljesítése. A rutin kis műtétek mellett munkája a daganatsebészeti, esztétikai, hallásjavító műtétek elsajátítása és végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Orvosi Egyetem, Fej-nyak sebészeti szakvizsga,

§         Működési engedély, MOK tagság, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, Működési engedély, MOK tagság igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Uzsoki utcai Kórház - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54-4/HUM/Áp/2016. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szakorvos (esetleg szakorvosjelölt). §         Postai úton, a pályázatnak a Uzsoki utcai Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54-4/HUM/Áp/2016., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szakorvos (esetleg szakorvosjelölt).

§         Elektronikus úton Dr. Ficzere Andrea főigazgató részére a foigazgatosag@uzsoki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         uzsoki.hu - 2016. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az osztály kb. havi 10 felvételes ügyeletet, valamint 20 készenlétes ügyeletet teljesít. A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uzsoki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 18.

ID: 2653800   Megjelentetés dátuma: 2016.07.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.