Közművelődési szakember

Újvárosi Művelődési Ház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újvárosi Művelődési Ház

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9025 Győr, Liget utca 55.

Győr-Moson-Sopron megye, 9025 Győr-Pinnyéd, Napfény utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A művelődési ház foglalkozásainak, programjainak szervezése. Művelődési kiscsoportok létrehozása és vezetése, közönségszervezés, kapcsolatteremtés és –tartás, művelődési közösségekkel, társadalmi és civil szervezetekkel, stb. Játszóházi foglalkozások, nyári táborok szervezése, vezetése, kulturális hagyományokat ápoló programok megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, andragógus, művelődésszervező,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kommunikáció, dráma- és magyar tanári végzettség,

        kézműves/zenés/irodalmi foglalkozások vezetéséhez képesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, szociális érzékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radicsné Csőre Andrea igazgató nyújt, a 06-96-315-317 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újvárosi Művelődési Ház címére történő megküldésével (9025 Győr, Liget utca 55. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Újvárosi Művelődési Ház címére történő megküldésével (9025 Győr, Liget utca 55. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/2016, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján az intézmény vezetője személyes meghallgatásra meghívhatja a pályázókat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyor.hu - 2016. november 15.

        www.ujvarosiportal.hu - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok postára adásának napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja. Kérjük a borítékon feltüntetni "Pályázat".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815146   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.