Óvodapedagógus

Újudvari Móra Ferenc Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újudvari Móra Ferenc Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.10.25. - várhatóan 2018. 08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8778 Újudvar, Ország út 33. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése az óvodapedagógusi munkaköri leírásban foglaltak szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság,büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány,iskolai végzettséget igazoló iratok fénymásolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domina Erika nyújt, a 06306925535 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újudvari Móra Ferenc Óvoda címére történő megküldésével (8778 Újudvar, Ország út 33. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1249/2016-97 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Újudvari Móra Ferenc Óvoda címére történő megküldésével (8778 Újudvar, Ország út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1249/2016-97, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Domina Erika részére a ujudvarovi@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Domina Erika, Zala megye, 8778 Újudvar, Ország út 33. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Újudvari Móra Ferenc Óvoda hirdetőtáblája

        Újudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768332   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.