Családgondozó

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
Gyermekek Átmeneti Otthona

Családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1042 Budapest, Hajnal utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben lévő gyermekek családi hátterének feltérképezése, a hazagondozás lehetőségeinek keresése és kapcsolattartás az intézményekkel (bölcsőde, óvoda, gyermekjóléti központ)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 15/1998 (IV.30) NM rendelet alapján felsőfokú szociális alapképzettség, pszichológus, pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár.,

        Gyermekjóléti Központban, családgondozói munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a bizottság betekintést nyerhet a pályázati anyagába, érvényes kreditpontos igazolás másolata.

        A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítványigényléséről szóló igazolás elfogadható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.

        Elektronikus úton Bősze Valéria részére a munkaugy@ujpestszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot, a bizottság ajánlattételét figyelembe véve az Otthon vezetője fogja kiválasztani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759163   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.