Gyermekfelügyelő

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
Gyermekek Átmeneti Otthona

Gyermekfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1042 Budapest, Hajnal utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátásra kerülő 3-18 éves gyermekek felügyelete, gondozása, valamint a nevelői munka segítése, folyamatos munkaidőben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Gyermek és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), dajka (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), gyermek és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        3-18 éves gyermekek felügyelete, gondozása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a bizottság betekintést nyerhet a pályázati anyagába, érvényes kreditpontos igazolás másolata.

        A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítványigényléséről szóló igazolás elfogadható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/49 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/49, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő.

        Elektronikus úton Bőzse Valéria részére a munkaugy@ujpestszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot, a bizottság ajánlattételét figyelembe véve az Otthon vezetője fogja kiválasztani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2749993   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.