Fejlesztő pedagógiai tanácsadó

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
Család és Gyermekjóléti Központ

Fejlesztő pedagógiai tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gondozásba vett gyermekek tanulási nehézségeinek, magatartási és/vagy beilleszkedési problémáinak, illetve a részképesség-gyengeségeinek feltárása kezelése, segítése a tanulásban. A szülő/ gondviselő rendszeres tájékoztatása, tanácsadás az otthoni felkészülésre vonatkozóan. A munkaidő heti 40 óra, napi 8 óra, munkaidő beosztás 11:00-19:00 óra között.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet alapján: gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fejlesztőpedagógus munkakőrben eltöltött munkaviszony - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a bizottság betekintést nyerhet a pályázati anyagába, érvényes kreditpontos igazolás másolata.

        A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítványigényléséről szóló igazolás elfogadható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csomortány Judit nyújt, a 061/3070-4107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1042 Budapest, Deák Ferenc utcs 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/43 , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztő pedagógiai tanácsadó.         Postai úton, a pályázatnak a Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/43, valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztő pedagógiai tanácsadó.

        Elektronikus úton Jaczkóné Andrási Mónika részére a munkaugy@ujpstszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot, a bizottság ajánlattételét figyelembe véve az Család és Gyermekjóléti Központ vezetője fogja kiválasztani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746318   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.