Személyügyi ügyintéző

Újbuda Közterület-Felügyelet

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Újbuda Közterület-Felügyelet

személyügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű ,előre láthatóan kettő év (2019) –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Budapest, Fraknó utca 32/b.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A személyi állomány személyügyi adminisztrációjának kezelése, nyilvántartása, karbantartása. Köztisztviselői jogviszony, illetve munkaviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével összefüggő feladatok önálló ellátása a KIRA program használatával. Pályáztatási rendszer működtetése, pályázatok kiírása, lebonyolítása. A teljesítményértékelési rendszer működtetése. Képzések, továbbképzések szervezése. Közreműködés adatszolgáltatások teljesítésében, kimutatások készítésében, ellenőrzésében. Közreműködik a költségvetési tervezésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint a helyi önkormányzati rendeletek és az egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint eredményes egészségügyi alkalmassági vizsgálat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Humánpolitikai területen betöltött munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű KIRA,TÉR,PROBONO,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség

        Jó szintű problémamegoldó- és konfliktuskezelő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Amennyiben pályázati anyagukban nyilatkozattal kérik, lehetőség van eredménytelen pályázat esetén arra, hogy önéletrajzuk bekerüljön adatbázisunkba.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tukacs-Gyarmati Zsuzsanna nyújt, a 061 688 6998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újbuda Közterület-Felügyelet címére történő megküldésével (1115 Budapest, Frakó utca 32/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203255/5/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Újbuda Közterület-Felügyelet címére történő megküldésével (1115 Budapest, Fraknó utca 32/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203255/5/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: személyügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtásra előírt határidőt követő 15 napon belül. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül értesítést kapnak. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ujbuda.hu - 2016. szeptember 23.

        Újbuda újság

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735510   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.