Dajka

Törökvész úti Kézműves Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Törökvész úti Kézműves Óvoda

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Törökvész út 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dajkai munkakörhöz tartozó feladatok elvégzése, gyermekek óvodai ellátásában való segítés, pedagógiai programunkban történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Dajka képzettség,

        Erkölcsi bizonyítvány, Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Janecskó Mária nyújt, a 326-5356 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törökvész úti Kézműves Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/212 , valamint a munkakör megnevezését: Dajka .         Postai úton, a pályázatnak a Törökvész úti Kézműves Óvoda címére történő megküldésével (1022 Budapest, Törökvész út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/212, valamint a munkakör megnevezését: Dajka .

        Elektronikus úton Janecskó Mária részére a kezmuvesovoda@torokvesz.t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746244   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.