Műszaki ügyintéző

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 sz. melléklet 15. pontja szerinti szakképzettség

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítése, önkormányzati utak kezelési, útkezelői, útfejlesztési feladatai, a település vízellátási, csatornázási, vízelvezetési feladatai, belvízkárelhárítási feladatok, közlekedésigazgatási feladatok. Közreműködik az energia ellátásokkal kapcsolatos feladatok biztosításában, a közvilágítás üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházási, műszaki feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű építész, építőmérnöki szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, ( vízépítőmérnöki, útépítőmérnöki ),

        közigazgatási alap, szakvizsga megléte, önkormányzati műszaki vagy hasonló területen szerzett gyakorlat, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képzettséget tanúsító okiratok(diploma) másolat, a 45/2012(III.20) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marsi Péter nyújt, a 56/590-420/233 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58-2/2016-F-3 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58-2/2016-F-3, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Törökszentmiklós Város Honlapja - 2016. október 17.

        Törökszentmiklósi Hirlap - 2016. október 21.

        T1TV Képújság - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokszentmiklos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772097   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.