Takarító

Törökbálinti Városgondnokság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2017. június 15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a létesítmény (tantermek, folyosók, mellékhelyiségek) takarítási feladatait. Állandó délutáni munkavégzés keretében dolgozik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        törökbálinti helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törökbálinti Városgondnokság címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2016 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Törökbálinti Városgondnokság címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2016, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

vagy

        Elektronikus úton Martinné Rauscher Mária részére a rauscher.maria@torokbalint.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az intézmény honlapján (www.tbvg.hu)

        Törökbálint Város honlapján (www.torokbalint.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763369   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.