Lakás- és épületüzemeltetési ügyintéző

Törökbálinti Városgondnokság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Törökbálinti Városgondnokság

lakás- és épületüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önkormányzati bérlakásokkal és bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés, szerződések előkészítése, aktualizálása. Együttműködés a bérlakások javításainak és felújítási munkáinak előkészítésében. Teljes körű nyilvántartás kialakítása, vezetése. Óvodák, bölcsőde, sportpálya és az orvosi rendelők gondnokainak koordinálása, a létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó munkák ellenőrzése, szervezése és az ezekkel kapcsolatos térinformatikai nyilvántartás vezetése. Előterjesztések készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, műszaki szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén)

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, ingatlankezelői szakképesítés,

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        térinformatikai rendszer alkalmazásában szerzett gyakorlat

        közszférában szerzett tapasztalat

        iratkezelési szabályok, programok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törökbálinti Városgondnokság címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2016 , valamint a munkakör megnevezését: lakás- és épületüzemeltetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Törökbálinti Városgondnokság címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2016, valamint a munkakör megnevezését: lakás- és épületüzemeltetési ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Martinné Rauscher Mária részére a rauscher.maria@torokbalint.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az intézmény honlapján (www.tbvg.hu)

        Törökbálint Város honlapján (www.torokbalint.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745823   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.