Területi védőnő

Törökbálint Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Törökbálint Város Önkormányzata
Védőnői Szolgálat

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, József Attila utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Törökbálint közigazgatási területén belül védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet 2. § szerint Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Védőnői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,

        Motivációs levél,

        Iskolai végzettséget tanúsító oklevél/bizonyítvány másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes anyagainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Hajnalka, csoportvezető, védőnő nyújt, a 06-20-252-6543 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törökbálint Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Törökbálint Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2016, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

        Személyesen: Kovács Paula, Pest megye, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.torokbalint.hu - 2016. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815113   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.