Rendezvény technikus asszisztens

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

rendezvény technikus asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény hang-, fény-, színpadtechnikai és audiovizuális eszközeinek szakszerű kezelése, karbantartása és működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, műszaki,

        analóg és digitális hang-, fénytechnikai berendezések készségszintű ismerete, használata valamint vetítéstechnikai eszközök működtetésében szerzett tapasztalat

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 485/2016-1. , valamint a munkakör megnevezését: rendezvény technikus asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 485/2016-1., valamint a munkakör megnevezését: rendezvény technikus asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Nagy Imre részére a titkarsag@tjm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a BFMK intézményvezetője és a rendezvénytechnikus véleményezi, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó(ka)t meghallgatja, elbírálja, majd javaslatot tesz a múzeumigazgatónak, aki dönt, hogy élni kíván-e a kinevezés jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tornyaimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761622   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.