Bizottsági elnök, orvosszakértő

Tolna Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

bizottsági elnök, orvosszakértő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 7. Támogatási és rehabilitációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a) össz-szervezeti egészségkárosodás megállapítása
b) az egészségi állapot mértékének meghatározása
c) balesetből eredő egészségkárosodás megállapítása
d) közlekedőképesség minősítése
e) súlyos fogyatékosság minősítése
f) keresőképtelenség elbírálása
g) közúti járművezetők egészségi alkalmasságának vizsgálata
h) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának elbírálása
i) részvétel a szakértői bizottságok munkájában
j) részvétel a komplex minősítésben

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Orvos szakképzettség és a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 1. számú mellékletében felsorolt valamelyik szakképesítés és az e szakképesítéssel ellátható területeken legalább 5 év szakmai gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Megbízhatósági vizsgálat vállalása

        Nem áll rehabilitációs orvosszakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt

        Egészségbiztosítási szakképesítés, vagy ennek hiányában az EMMI rendelet alapján a feladat ellátásra való jogosultság

        EMMI rendelet 1. mellékletében felsorolt szakképesítéssel és az e szakképesítéssel ellátható területeken legalább 5 év szakmai gyakorlattal szerepel az egészségügyi dolgozók érvényes működési nyilvántartásában, kivéve, ha az egészségügyről szóló törvényben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő bejegyzés nem feltétele

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECDL

        Egészségügyi gyakorlat,

        Közigazgatási gyakorlat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Egészségbiztosítási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        egy darab 4x4-es színes fénykép

        a pályázó a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás

        iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata

        megbízhatósági vizsgálat vállalásáról szóló jognyilatkozat

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról szóló jognyilatkozat

        adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály főosztályvezetője Hosszúné dr. Ágó Krisztina nyújt, a 74/555-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1944-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: bizottsági elnök, orvosszakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1944-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: bizottsági elnök, orvosszakértő.

        Elektronikus úton a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal e-mail címére történő megküldésével a hivatal@tolna.gov.hu (hiv.szám:TOB/29/1944-1/2016., munkakör megnevezése: bizottsági elnök, orvosszakértő) oldalon keresztül.

        Személyesen: Humánpolitikai és Szervezési Osztály, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. 3. emelet 303-305.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Tolna Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Főosztályvezetője és a Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2016. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757852   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.