Osztályvezető

Tolna Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 6. Népegészségügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közegészségügyi osztály működésének, tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása, koordináló és ellenőrzési feladatok ellátása. Elsőfokú, másodfokú hatósági, szakhatósági jogkörök gyakorlása környezet és település-egészségügy, kémiai biztonság, táplálkozás-egészségügy, gyermek-és ifjúság-egészségügy és egészségügyi igazgatás szakterületeken. A Főosztály egészét érintő feladatellátásban koordináló és operatív tevékenységek végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, orvos vagy jogász szakképzettség,

        vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatása,

        egészségügyi alkalmasság,

        a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése alapján megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás,

        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási gyakorlat

        közigazgatási alapvizsga

        közigazgatási vagy jogi szakvizsga

        egészségügyben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        egy darab 4x4-es színes fénykép

        a pályázó a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás

        iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata

        vagyonnyilatkozat - tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat

        adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában

        megbízhatósági vizsgálat lefolytatásának vállalására vonatkozó jognyilatkozat,

        összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásának vállalására vonatkozó jognyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Lídia főosztályvezető, illetve a Humánpolitikai és Szervezési Osztály nyújt, a 74/505-850, illetve 74/412-564/123,225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1936-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1936-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

        Elektronikus úton a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a hivatal@tolna.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tolna Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai és Szervezési Osztály, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. 3. em. 301-305. iroda.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője és a kormányhivatal kormánymegbízottja bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2016. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1936-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746271   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.