1 fő fejlesztő pedagógus

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

TMISZI Mechwart András Otthon

1 fő fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7061 Belecska, Petőfi telep 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz az alapvizsgálat és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat elkészítésében. Részt vesz a fejlesztési tervek kidolgozásában és elkészítésében, felülvizsgálatában. Foglalkoztatási munkáját ehhez kapcsolódva, előre elkészített munkaterv szerint végzi, amelyet a csoport többi dolgozójával egyeztet. Szervezi az iskolát végzett ellátottak tudásának szintfenntartását (írás, olvasás, számolás). Szervezi az otthon ünnepségeit, fellépéseket, ezekhez kapcsolódva versek, mesék stb. betanítását végzi. Tematikus foglalkozásokat, igény szerint tanfolyami oktatást végez (pl. közlekedési ismeretek, stb.). Részt vesz a nyári táborozások, kulturális és sport rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Vezeti a számára előírt dokumentációt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000 SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint: fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, konduktor, pszichopedagógus, gyógytornász, gyógytestnevelő, pedagógus ,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Bentlakásos szociális intézményben szerzett: - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életrajz, erkölcsi bizonyítvány, oklevél másolata, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gombos Norbert nyújt, a 0674406106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény címére történő megküldésével (71000 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 471-12016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 471-12016, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő fejlesztő pedagógus.

        Elektronikus úton Pál Mária részére a igazgatoiszi@tmiszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beérkezését követően személyes meghallgatásra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tmiszi.hu

        Tolna Megyei Népújság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tmiszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815109   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.