Kardiológus szakorvos

Tolna Megyei Balassa János Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tolna megyei Balassa János Kórház
Kardiológiai osztály

osztályvezető főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
A I. Belgyógyászati Osztály és a hozzá tartozó járóbeteg szakrendelések és ambu-lanciák vezetése és orvosszakmai irányítása
A szívbetegségek (infarktus, szívelégtelenség, ritmuszavarok, billentyűbetegségek) kezelésén túl a kardiovaszkuláris prevenció megszervezése, a dyslipidemiák keze-lése, hypertonia-gondozás
Együttműködés és szoros szakmai kapcsolat fenntartása a kórház többi osztályával, különös tekintettel a szív-és érrendszeri betegségek egységes szemlélet szerinti gyógyításának kézbentartására. A kórházban elfogadott szakmai irányelvek, alap ellátás felé történő közvetítése
A Kardiológiai Osztály orvosainak és szakdolgozóinak rendszeres képzése, továbbképzése – „life-long learning”elve alapján. Fiatal orvosok, rezidensek szakmai mentorállása
Helyi és regionális szakmai rendezvények megszervezése, országos tudományos életben való aktív részvétel
 Hazai és nemzetközi szakmai társaságokkal partneri együttműködés, kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Hazai és nemzetközi szakmai társaságokkal partneri együttműködés, kapcsolattartás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, belgyógyászat,kardiogia,

        kardiológia szakorvosi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, kardiológia,

         osztályvezetői gyakorlat  klinikai farmakológiai szakvizsga  licencvizsga/ák az alábbi területek - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű  innovatív szemlélet  teljesítmény-orientáltság,  önálló döntéshozatali képesség  analizáló és s,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         személyes dokumentumok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló ok-iratok fénymásolata,  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt fel-vétel igazolásának másolata, MOK tagság igazolása, érvényes működési nyilvántar-tásról másolat,  tudományos tevékenységek jegyzése  hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Csaba nyújt, a 74/501-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/13/9-96/2016 , valamint a beosztás megnevezését: kardiológus szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/13/9-96/2016, valamint a munkakör megnevezését: kardiológus szakorvos.

        Elektronikus úton Radits Magdolna részére a radits.magdolna@tmkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Radits Magdolna, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2016. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tmkorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817771   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.