Gasztroenterológiai szakorvos

Tolna Megyei Balassa János Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tolna megyei Balassa János Kórház
Gasztroenterológiai Osztály

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés. A munkaköri leírás,szakmai protokollok,irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gasztroenterológiai szakorvos,

        gasztroenterológia - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, gasztroenterológia,

        gasztroenterológia - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatok, végzettséget igazoló okiratok másolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, működési nyilvántartásól másolat, MOK tagságról igazolás,hozzájásulási nyilatkozat, hogy a pályázat közölhető harmadik személlyel is, a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, hozzájáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Csaba nyújt, a 74/501-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/13/9-62/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gasztroenterológiai szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/13/9-62/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gasztroenterológiai szakorvos.

        Elektronikus úton Radits Magdolna részére a radits.magdolna@tmkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Radits Magdolna, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tmkorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 14.

ID: 2726046   Megjelentetés dátuma: 2016.09.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.