Finanszírozási ügyintéző

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet - Cegléd

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet - Cegléd
FINANSZÍROZÁSI OSZTÁLY

FINANSZÍROZÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 CEGLÉD, TÖRTELI ÚT 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fekvőbeteg ellátás finanszírozási jelentéseinek ellenőrzése, jelentések elkészítése. A medikai rendszer lekérdező rendszeréből kinyert, Excel file-ba lementett adatok elemzése, ez alapján a hibák kiszűrése. Hiányos esetekről lista készítése, fekvőbeteg ellátó osztállyal történő egyeztetés a javítás elvégzéséhez. A Pénzügyi Osztály részére a számlázandó vizsgálatokról adatok legyűjtése és továbbítása. Beérkezett számlák ellenőrzése.
Napi szinten statisztikák készítése. Ennek menete a medikai rendszerből kinyert adatok maghatározott formátumban történő megjelenítése. Ehhez szükséges kiemelkedő Excel ismeret és a Word irodai alkalmazások ismerete, gyakorlati tudása (százalék számítás, oszlop értékeinek összehasonlítása, meglévő függvények alkalmazása). A statisztikák továbbítása e-mail-en az érintettek részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office ismeret, kiemelt Excel ismerettel,

        3 HÓNAPNÁL NEM RÉGEBBI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        ISKOLAI ÉS SZAKMAI VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet - Cegléd címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016/HR , valamint a munkakör megnevezését: FINANSZÍROZÁSI ÜGYINTÉZŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet - Cegléd címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Törteli út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016/HR, valamint a munkakör megnevezését: FINANSZÍROZÁSI ÜGYINTÉZŐ.

        Elektronikus úton NAGY MÁRIA részére a ALLAS@TOLDYKORHAZ.HU E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818565   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.