Aljegyző

Tököli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tököli Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 117.

Ellátandó feladatok:

Akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése, kapcsolt munkakörben a Szervezési Irodavezetői feladatok, valamint a Polgármesteri Hivatal személyügyi feladatainak ellátása. Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Szervezési Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rupp-Müller Melinda jegyző nyújt, a 06(24)520-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tököli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1- , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Tököli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1- , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

és

        Elektronikus úton Dr. Rupp-Müller Melinda jegyző részére a hivatal@tokol.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokol.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828290   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.