Kardiológus szakorvos

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Kardiológia szakrendelés

kardiológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Járóbeteg szakrendelés és kardiológia ultrahang szakellátás szakorvosi feladatinak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, kardiológia szakvizsga,

        büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

        működési nyilvántartási adatok érvényessége

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50187/4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kardiológus szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50187/4/2016, valamint a munkakör megnevezését: kardiológus szakorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tevékenység ellátására részmunkaidőben, illetve személyes közreműködői szerződés keretében is lehetőség van.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818500   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.