Óvodavezető

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 7.

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása, az intézmény vezetői szintű szakmai irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus, intézményvezetői szakképzettség,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetelen előélet

        Iskolai végezettséget és szakképzettséget, a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Debrődiné Zobli Magdolna jegyző nyújt, a 59/200124 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5244 Tiszaszőlős, Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 540-107/2016. (113/2 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5244 Tiszaszőlős , Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 540-107/2016. (113/2, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző részére a jegyzo@tiszaszolos.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Fő út 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz az intézményvezetői megbízásról

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszaszolos.hu - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hozzájáruló nyilatkozat becsatolása szükséges arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek, nyilatkozat a személyes adatokkal összefüggésben az adatkezeléshez történő hozzájárulásról.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszaszolos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761469   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.