Óvodapedagógus

Tiszapalkonya Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszapalkonya Községi Önkormányzat
Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3587 Tiszapalkonya, Dózsa György út 3/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése, fizikai-, értelmi-,lelki- és szociális fejlődésük segítése az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a Helyi Pedagógiai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh Györgyné nyújt, a 49/342-265 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszapalkonya Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3587 Tiszapalkonya, Dózsa György út 3/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 215/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszapalkonya Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 215/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

§         Elektronikus úton Oláh Györgyné részére a napsugarovoda@tiszaujnet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Oláh Györgyné, Békés megye, 3587 Tiszapalkonya, Dózsa György út 3/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 2.

ID: 2676035   Megjelentetés dátuma: 2016.08.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.