Pályázati referens

Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

Pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz.melléklet 29.Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közreműködés a projektek előkészítésében,tervezésében és lebonyolítási feladataiban, szükség szerint azok pénzügyi elszámolásában. Részvétel a projektekhez kapcsolódó tanulmányok, dokumentumok, szerződések és jelentések elkészítésében. Beszerzésekhez, közbeszerzésekhez kapcsolódó feladatok ellátása.Kapcsolattartás az Irányító Hatósággal. A projekthez szükséges adminisztratív feladatok ellátása. Adatbázisok létrehozása és kezelése. A projekt előrehaladásának figyelemmel követése (monitoring)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázati referensi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Tiszafüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(IX.17) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról és a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervezető szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Pályázati referens - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        "B" kategóriás jogosítvány

        Önkormányzati beruházási projektek lebonyolításában szerzett gyakorlat

        Helyismeret Tiszafüred és vonzáskörzetében, illetve a megye vonatkozásában

        Magas szintű kommunikációs és problémakezelési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, a 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1.sz.melléklete szerint

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Szabó Erika nyújt, a 59/510-504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13712/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő útca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13712/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.

        Személyesen: Hegedűs Andrea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók- a pályázatok előzetes tartalmi és formai szűrését követően- személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszafured.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824346   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.