Városmarketing referens

Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

Városmarketing referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a sajtófigyeléssel és elemzéssel, valamint a tájékoztatással kapcsolatos feladatokat. Tájékoztatja a helyi sajtó, valamint a regionális és országos média munkatársait a közérdeklődésre számot tartó fórumokról, illetve a városban történő jelentősebb önkormányzati eseményekről. Gondoskodik az önkormányzati munkával kapcsolatos fontosabb hírek, nyilatkozatok, közlemények, hirdetések médiában való közzétételéről, e tevékenység előkészítéséről. Sajtótájékoztatókat szervez, választ ad az önkormányzatról a médiában megjelent közlésekre, hírekre. Ellátja a városmarketinghez kapcsolódó önkormányzati feladatokat: részt vesz a város marketing programjainak tervezésében, szervezésében, médiakampány tervezésében, lebonyolításában. Közreműködik rendezvények megszervezésében, a marketingkommunikáció tervezésében, az önkormányzat arculatának javításában, fejlesztési elképzelések kidolgozásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Tiszafüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról és a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, művelődésszervező szakképzettség;vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és művelődésszerzvező felsőfokú szakképesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Marketing területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Képszerkesztő, kiadványszerkesztő programok ismerete,

        Tapasztalat web2-es felületek, közösségi oldalak tartalomszerkesztésében, digitális kommunikációs jártasság

        Helyismeret Tiszafüred és vonzáskörzetében, illetve a megye vonatkozásában

        Német nyelv középszintű ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Szabó Erika nyújt, a 59/510-504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13713/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Városmarketing referens.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13713/2016, valamint a munkakör megnevezését: Városmarketing referens.

        Személyesen: Hegedűs Andrea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók- a pályázatok előzetes tartalmi és formai szűrését követően- személyes meghallgatáson vesznek részt. a pályázat elbírálásáról a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszafured.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824345   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.