Védőnő

Tiszaeszlár Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaeszlár Község Önkormányzata
védőnő

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4464 Tiszaeszlár, Arany János utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszaeszlár Község közigazgatási területén belüli védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        védőnői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        saját gépkocsi

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kiváló szintű precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítési okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázata nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Krisztina nyújt, a 06706057184 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaeszlár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4464 Tiszaeszlár, Rákóczi Ferenc utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1020/2016 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaeszlár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1020/2016, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton Kiss Krisztina részére a pheszlar@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kiss Krisztina, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi Ferenc utca 91. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a képviselő-testület dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=wdmi3osye0

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745824   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.