Védőnő

Tinnye Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tinnye Község Önkormányzata

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Jászfalusi út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 ESZCSM rendelet alapján történő munkavégzés. Magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői feladatokat, valamint a terhes- és csecsemőgondozást Tinnye község közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egészségügyi Főiskola, Védőnői oklevél,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó fényképes önéletrajza, iskolai és szakmai végzettségeket igazoló okiratok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nem pályakezdő esetén az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Imre Gábor nyújt, a 26-335-076 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tinnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy Zs. utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1301/2016/2 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Tinnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1301/2016/2, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

        Személyesen: Dr. Imre Gábor, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy Zs. utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tinnye és Pilisjászfalu község honlapja és a községek hirdetőtáblái - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739706   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.