Pedagógiai asszisztens

Thaly Kálmán Utcai Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Thaly Kálmán Utcai Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében és szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyerekek öltöztetésében, étkeztetésében,valamint részt vesz a gyerekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) , a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        büntetlen előélet,továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés

        cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000 00 00),vagy a pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02) szakképesítés, főiskolai/egyetemi végzettség és pedagógus szakképzettség, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. ,

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,

        kinevezés esteén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előélet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Bujdosó Erika nyújt, a 52/310-606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Thaly Kálmán Utcai Óvoda címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 368-38/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Thaly Kálmán Utcai Óvoda címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 368-38/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Takácsné Bujdosó Erika részére részére a thaly@ovoda.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debrecen Új Városháza - 2016. november 22.

        www.debrecen.hu - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822506   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.