Ügyvivő szakértő

Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán

ügyvivő szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nemzetközi intézményi kapcsolatrendszer teljes körű menedzselése (Erasmus szerződések, más bilaterális szerződések, kapcsolatrendszer SWOT és fejlesztési javaslatok), pro-aktív gondozása. Kommunikáció a TE külföldi intézményi partnereivel. A TE nemzetközi szervezeti tagságainak gondozása. Kapcsolattartás a TE hazai, nemzetköziesítésben érintett intézményi partnereivel (pl: MRK, Tempus, Fulbright). Nemzetközi delegációk fogadásában való részvétel. Az intézmény képviselete a hazai és nemzetközi fórumokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) megállapodás alapján rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy Főiskola,

        tárgyalóképes angol nyelvtudás (C1 komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvszakos diploma)

        Microsoft Office -excel, word, internet felhasználó szintű ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hossszabb külföldi interkultúrális tapasztalat és nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos hazai tapasztalat.

        További nyelvek (francia, német, spanyol, orosz, kínai) középfokú ismerete.

        Poseidon iktatási rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        nyelvi, interkultúrális, informatikai kompetencia,

        kigyensúlyozott, intelligens, pozitív személyiség,

        diplomáciai érzék,

        pro-aktív attitűd,

        céltudatosság,

        munkahelyi alkalmazkodókészség,

        kreativitás,

        projekt orientált gondolkodás,

        felelősségérzet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati dokumentációját az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés igazolása, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről,

        nyelvvizsga bizonyítványok másolat,

        motivációs levél magyar és angol nyelven,

        egyéb releváns, az elbírálást kedvezően befolyásoló dokumentum amennyiben rendelkezésre áll, (pld. referencia levél, ajánlólevél, közalkalmazotti minősítés,stb)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fszt. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/494/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/494/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.

        Elektronikus úton Gajdos Márta részére a gajdos.marta@tf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. . Fszt. 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tf.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat személyesen vagy postai úton ÉS e-mailen is szükséges megküldeni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831940   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.