Irodavezető

Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
HR Iroda

HR irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint kialakítja az egyetem humánerőforrással kapcsolatos elveit, irányelveit, személyzeti politikáját. Koordinálja, ellátja, irányítja az emberi erőforrás gazdálkodással összefüggő szakmai tevékenységet. Felügyeli az egyetemi egészére vonatkozó személyügyi-munkaügyi nyilvántartási tevékenységeket, és gondoskodik annak folyamatos fejlesztéséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        Legalább 3 éves szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

        Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A munkakör: ügyvivő-szakértő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nyelvvizsga,

        További felsőfokú végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázati kiírásban foglaltakra;

        Eddigi szakmai, vezetői munkájának részletes ismertetése;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

        Végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratok másolatai;

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bikaliné Bodnár Andrea nyújt, a +3614879200/61022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/KT/1256/2016 , valamint a beosztás megnevezését: irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 , Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/KT/1256/2016, valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.

        Személyesen: Bikaliné Bodnár Andrea, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Főépület Földszint 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Testnevelési Egyetem honlapján.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757433   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.