Szociális gondozó

Térségi Népjóléti Gondozási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Térségi Népjóléti Gondozási Központ
Házi Segítségnyújtás

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Mártírok útja 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális gondozó feladatok ellátása, a Házi Segítségnyújtás tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása Várpalota területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aigner Tímea nyújt, a 88/575-442 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Térségi Népjóléti Gondozási Központ címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Mártírok útja 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121-5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Térségi Népjóléti Gondozási Központ címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Mártírok útja 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121-5/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Személyesen: Ádám Szilvia intézményvezető, Veszprém megye, 8100 Várpalota, Mártírok útja 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Várpalota Város Honlapja - 2016. október 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761658   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.