Pénzügyi ügyintéző

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1061 Budapest, Király utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

számlázás, számlák analitikus nyilvántartása, szerződés nyilvántartás, beérkező számlák rögzítése, pénztáros helyettesítése, egyes bérügyi adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi- számviteli ügyintéző,

        pénzügyi- számviteli területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,

        államháztartási gyakorlat pénzügyi- számviteli területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Gondozó Szolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/2 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Gondozó Szolgálat címére történő megküldésével (1061 Budapest, Király utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/2, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Balogh Katalin részére a munkaugy@tegosz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott pályázók eseti bizottság tagjaival személyes beszélgetésen vesznek részt, a pályázat nyerteséről a bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tegosz.hu - 2016. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tegosz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765452   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.