Gyermekfogász szakorvos

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Gyermekfogász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1074 Budapest, Csengery utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ifjúsági- és gyermekfogászati feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Gyermekfogász szakorvos,

        Járóbeteg szakrendelésen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, MOK tagsági okirat másolata, érvényes működési engedély másolata, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr,Horvát Rita főorvos nyújt, a 061/312-5653 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Csengery utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/143/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfogász szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Csengery utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/143/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfogász szakorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat személyes interjúra hívjuk, - közalkalmazotti jogviszony kizárólag azzal a személlyel létesíthető, aki a fent megjelölt erkölcsi bizonyítványon túl, a besoroláshoz szükséges összes, előző jogviszony igazolást a rendelkezésre bocsájtja, vagy hivatalos TB igazolást hoz, és a munkaköri alkalmassági vizsgálaton "alkalmas" minősítést kap, - a pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jutalmazási rendszer (Intézményi), - Béren kívüli juttatás, - Személyiség és készségfejlesztő programok, - Ingyenes csapatépítő programok (dolgozó részére).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756411   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.