Szociális gondozó és ápoló

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Idősek otthona

szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Előreláthatólag 2017.02.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Szent András utca 11. a

Zala megye, 8380 Hévíz, Honvéd utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A lakók egészségi állapotának megfelelően alapvető szükségleteinek kielégítése, közvetlen környezetének rendben tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, az 1/2000 SzCsM rendelet 3. számú melléklete,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség szakmai önletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         fizikai és mentális terhelhetőség,  hasonló területen szerzett gyakorlat  nagyfokú empátia és konfliktuskezelő képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orbán Márta Egészségügyi ágazati koordinátor nyújt, a 06304231913 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Szent András utca 11. a ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 247/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Szent András utca 11/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 247/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.

        Elektronikus úton Bali Júlia részére a szocagvezeto.taszii@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bali Júlia, Zala megye, 8380 Hévíz, Szent András utca 11. a .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Z.M. Járáshivatal Keszthelyi Munkaügyi Kirendeltése - 2016. október 14.

        Hévíz Város Polgármesteri Hivatala - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768409   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.