Óvodavezető

Tényő Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Napközi Otthonos Óvoda
közoktatási intézmény

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9111 Tényő, Győri utca 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Napközi Otthonos Óvoda, mint közoktatási intézmény vezetése, szakszerű, törvényes és takarékos működtetése, közalkalmazottak irányítása, ellenőrzése, munkáltató jogok gyakorlása, kapcsolattartás az óvodai szülői szervezettel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        intézményvezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajza

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program

        A szakmai helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzelése

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok, okiratok hiteles másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó saját kezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztésnek a Képviselő-testület nyilvános ülésén történő megtárgyalásában

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Gábor Kálmán nyújt, a 96/468026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tényő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9111 Tényő, Győri utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 857/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tényő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9111 Tényő, Győri utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 857/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Elektronikus úton Varga Gábor Kálmán részére a polgarmester@tenyo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Varga Gábor Kálmán, Győr-Moson-Sopron megye, Tényő 9111, Győri utca 59. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tenyo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732366   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.