Szakács

Tengelic Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tengelic Község Önkormányzata

Szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.november 1-től 2018. február 28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7054 Tengelic, Petőfi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezés területén minden olyan munka, amely az ételek szakszerű elkészítésével, tálalásával, adagolásával összefügg, diétás étrend biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, Szakács,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közétkeztetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Önéletrajz

        Írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai László Elemérné nyújt, a 06-74/432-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tengelic Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1782-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Tengelic Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1782-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakács.

        Elektronikus úton Tolnai László Elemérné részére a tengelicpolghiv@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tolnai László Elemérné, Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tengelic.hu - 2016. október 6.

        Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756387   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.