Matematika/kémia/földrajz/technika (külön is) szakos tanár

Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola

matematika/kémia/földrajz/technika (külön is) szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3044 Szirák, Petőfi út 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskola felső tagozatának és szakiskolának 5-11. évfolyamán a végzettségnek megfelelő szak(ok) tantárgyainak oktatása, osztályfőnöki-, napközis nevelői feladatok ellátása, tanulók felügyelete, étkeztetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika/kémia/földrajz/technika (külön is) szakos tanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanítási módszertanának ismerete

        roma kultúra ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, diplomák másolatai, erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzás József nyújt, a 06-32-485-017, 06-20-454-5087 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola címére történő megküldésével (3044 Szirák, Petőfi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 514/3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika/kémia/földrajz/technika (külön is) szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola címére történő megküldésével (3044 Szirák, Petőfi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 514/3/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika/kémia/földrajz/technika (külön is) szakos tanár.

        Elektronikus úton Buzás József részére a sziraksuli@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Buzás József, Nógrád megye, 3044 Szirák, Petőfi út 32. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.telekisuli.hu - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati bérlakás biztosított.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.telekisuli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2749982   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.