Tanító

Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája

A munkavégzés helye
Oroszlány (Járás)
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

az Oroszlányi József Attila Általános Iskolában

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 5 év szakmai tapasztalat általános iskolában,

        az elmúlt 6 évből legalább 4 év tanítással töltött idő

        matematika, angol, ének, informatika speciális kollégium

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-41/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-41/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

és

        Elektronikus úton Tóth Gábor részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://oroszlany.hu - 2018. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a [email protected] címre

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

ID: 3449081   Megjelentetés dátuma: 2018.07.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.