Portás

Tatabányai Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai SzC Fellner Jakab Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Portás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Pilinszky János utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatát heti váltásban végzi. Ellátja az intézménybe érkező idegenek felvilágósítását és az ügyeik intézésében illetékes ügyintézőhöz irányítja. Szükség esetén felkiséri. Kezeli az intézet telefonközpontját.Felelősen közreműködik az intézmény vagyonvédelmében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,végzetséget igazoló okiratok,90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bardon Mónika tagintézmény- vezető nyújt, a 34/514-610, 70/400-6935 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 396/2016/M , valamint a munkakör megnevezését: Portás.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 396/2016/M, valamint a munkakör megnevezését: Portás.

        Elektronikus úton Bardon Mónika tagintézmény- vezető részére a tiszkk.fellner@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833710   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.